bezpečnosť pri práci Žilina

dokumentácia, koordinácia, školenia autorizovaným technikom BOZP

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI ŽILINA

Sme profesionálmi na bezpečnosť pri práci. Postaráme sa o vás v plnom rozsahu nariadení zákona a v medziach bezpečnosti.

Spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov (spoločná previerka pracovísk z pohľadu BTS, traumatologický plán, smernice na určenie podmienok organizácie výchovy zamestnancov v oblasti BOZP, menovacie dekréty atď.)

Vypracovanie dokumentácie z oblasti BOZP je jednou zo základných povinností zamestnávateľa v zmysle zákona o BOZP. Túto povinnosť Vám pomôžeme splniť tým, že Vám povinnú dokumentáciu vypracujeme a dodáme v dohodnutej lehote.

 

Základná dokumentácia:

 

VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE BOZP, KOORDINÁCIA I AUDIT BOZP ŽILINA

Koordinátor BOZP

 

Audit BOZP

 

Web je na predaj, kontaktujte nás