kontrola hasiacich prístrojov Žilina

kontrola a predaj hasiacich prístrojov, odevov a rôznych zariadení
pre hasičov v Žiline

Web je na predaj, kontaktujte nás

KONTROLA A PREDAJ HASIACICH PRÍSTROJOV

Potrebujete vykonať servis, revíziu či kontrolu používaných hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov? Prípadne zakúpiť nový hasiaci prístroj? Predávame hasiace prístroje a zároveň poskytujeme kompletné služby v oblasti protipožiarnej ochrany.

Kontrola hasiacich prístrojov sa vykonáva Podľa § 21 a 22 vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z najmenej jeden krát za 12 mesiacov, respektíve jeden krát za 24 mesiacov, podľa druhu hasiaceho prístroja a podľa obdobia, kedy bol hasiaci prístroj uvedený na trh.

Máme odborne spôsobilých zamestnancov, ktorí prídu priamo na Vašu prevádzku, skontrolujú hasiace prístroje, prípadne ak to bude potrebné, odoberú ich za účelom vykonania opravy, ktorá sa vykonáva v zmysle požiadaviek výrobcov hasiacich prístrojov. Naša opravárenská dielňa je vybavená všetkými potrebnými zariadeniami na vykonanie opravy.

 

Revízie hasiacich prístrojov - kontroly, opravy, predaj i montáž:

 

FUNKČNÉ HASIACE PRÍSTROJE POČAS CELEJ DOBY ŽIVOTNOSTI

Periodicita kontrol hasiacich prístrojov:

 

Periodicita tlakových skúšok (opráv) hasiacich prístrojov:

 

PREDAJ OBLEČENIA, TECHNIKY A ZARIADENÍ PRE HASIČOV

Okrem realizácie bezpečnostných kontrol, revízii a predaja hasiacich prístrojov zabezpečujeme aj predaj oblečenia, obuvi, zariadení a špeciálnej techniky, rôznych doplnkov a iných prostriedkov potrebných pre hasičov určených prevádzku hasičských zbrojníc a výkon zásahovej činnosti.

kontrola hasiacich prístrojov Žilina

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI ŽILINA

Naša spoločnosť Vám prostredníctvom bezpečnostnotechnických služieb pomôže splniť povinnosti, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných legislatívnych predpisov. Našim cieľom je odbremeniť Vás od neustáleho sledovanie zmien v legislatívnych predpisoch, vypracovať Vám potrebnú dokumentáciu, vykonať všeobecné školenia pre všetkých zamestnancov, upozorniť Vás na nedostatky a zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Povinnosť zabezpečiť bezpečnostnotechnické služby vyplýva zamestnávateľom v zmysle § 21 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

VUNO HREUS, s.r.o. – špecialisti na fúkané izolácie zabezpečujú spoľahlivé zateplenie striech prírodnou certifikovanou izoláciou CLIMATIZER, ktorá sa vyznačuje dlhou životnosťou a skvelými izolačnými vlastnosťami.

SLOVAK INTERCARGO, s.r.o. – spoločnosť ponúkajúca komplexné služby v oblasti medzinárodnej prepravy a logistiky, ktorá zabezpečuje dovoz a vývoz tovaru rôznych objemov na veľké vzdialenosti, rovnake i colné odbavenie a poistenie.

 

Web je na predaj, kontaktujte nás